Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2012 > Akiviteter > Årsberetning 2011
Årsberetning 2011

Svendborg Dream 15. februar 2012.

Dagsorden

 1. Beretning for det foregående år
 2. Regnskab
 3. Kontingent
 4. Valg til motionsudvalget
 5. Eventuelt, - herunder præsentation af vores nye hjemmeside.

Referat fra mødet.
Deltagerne mødte op allerede klokken 17.00, for at give tidsmæssig mulighed for fotografering i klubtrøjer.
Der var fremmødt 27 medlemmer og alle blev af Svend Hjort foreviget iklædt klubbens kampdragt. De nye billeder lægges ind på hjemmesiden og vi følger op på de medlemmer, der gik glip af mødet, så vi forhåbentlig også kan få deres billede med på oversigte over drømmeholdet.
Efter at selskabet havde taget pynten af klubbens smørrebrødsarrangement, gik vi over til den officielle dagsorden.

Årsberetningen blev fremlagt og gennemgået.
Her er alene medtaget de løbende/efterfølgende kommentarer/bemærkninger, idet beretningen ligger som et separat dokument.

Clint fik, - lidt forsinket, overrakt sin fødselsdagsgave og lad det være en advarsel om, at har man ikke meddelt klubben det rigtige fødselsår og dato, ja så kan konsekvensen blive, at man ikke får sin gave...........

Vi bød de nye medlemmer velkommen i klubben og glæder os til at mødes rigtig mange gang på landevejene i 2012.

Ligeledes bød vi vores nye WebMaster Svend Hjort velkommen i Klubben Svendborg Dream. Vi glæder os til at indlede samarbejdet og ligeledes at nyde godt af din erfaring på området.

Johannes Pyrdol blev udnævnt til klubbens Æresrytter. Johannes fik et kæmpebifald fra forsamlingen, der godt ved, hvilken indsats han har lagt i klubben lige siden dens start. Kurt overrakte prisen og gav Johannes et par velmente ord med på vejen.
Johannes holdt en kort takketale, hvor han udtrykte sin store glæde over at modtage prisen. Han sagde, at han føler det som en stor ære og at det har rørt ham, at vi har betænkt på ham på den måde.
Han fik endnu et stort bifald fra forsamlingen.

 

 

Årets Dreamer gik til Jørn Pedersen.
Kurt overrakte diplomet, der dog i første omgang manglede noget så væsentligt, som et billede af modtageren. Det kommer på og så modtager Jørn den officielle udgave.
Kurt motiverede prisen med den store opbakning og flid, som Jørn havde udvist i sit første medlemsår. Klubben ser dig som en af de "unge" ryttere vi tager ind i talentudviklingsprogrammet....
Forsamlingen gav en stor hånd til Årets Dreamer.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab.
Regnskabet blev fremlagt og efter de sædvanlige perfide kommentarer om Motionsudvalgets eventuelle administrative overforbrug, ,- hvilket på det skarpeste blev afvist af bemeldte udvalg, - ja så blev regnskabet godkendt med alle stemmer.
Regnskabet kan ses under Intern, rapporter.

Kontingent.
Motionsudvalget motiverede en kontingentstigning fra de nuværende 300 kr. til 500 kr./år.
Det blev understreget, at vi ikke tilstræber at opbygge en større kapital i klubben, men alene vil forsøge at få pengestrømmen til at passe med vore aktiviteter.

 • Klubben har behov for at få etableret en større kassebeholdning, inden vi skal købe tøj i 2013. Tøjet skal betales ved modtagelsen og tøj-bidragene kommer først ind over de efterfølgende 3 år og dækker ligeledes kun en andel af omkostningerne.
 • Vi ønsker fremover at øge klubbidraget til de forskellige arrangementer. Dermed sikrer vi, at vi i endnu højere grad støtter de mest aktive i klubben.
  Der var fuld opbakning til forhøjelsen, som vil være gældende fra og med 2012.

Valg til Motionsudvalg.
Erik Mølgaard, Kurt Thuesen og Bent Hyldgaard var på valg og modtog, - på opfordring og efter massivt pres, - genvalg.
Der blev takket for valget.

Eventuelt.

Aktiviteter 2012:

 • 1. april Stjernetramp
 • 5. maj Giroen/Herning
 • 6. maj Hellerupturen (2 ruter)
 • 21. maj Ditmarsken
 • 23. maj Brangstrupløbet
 • 16. juni Stelvio Italien
 • 1. september Odense-København
 • 23. september Langeland rundt (2 ruter)
 • 21. oktober Alpetramp
 • 1. november Bowling
 • x. december Julefrokost

- Træningstider 2012 bliver som i 2011.
- Første tirsdag i måneden fastholdes som en "tur hvor alle kan være med"
- OldBikers (OB) styres som sædvanligt af Johannes, der fastlægger tider.

Samtlige disse informationer lægges ind på hjemmesiden under Kalender og aktiviteterne lægges ligeledes ind under Aktiviteter.

Svendborg Dream Klubmester 2011.
Kaj P – Pokalen.
Henrik tog alle med Storm, da han motiverede årets klubmester. Jeg vil ikke gå i detaljer, - I kan læse mere under Arkiv/ Kaj P-Pokal, men blot sige, at der ikke var et øje tørt, da det endelig, - efter opremsningen af karakteristika for denne toprytter, stod klart at årets vinder var Verner Christensen.
Verner var tydeligvis glad, - men vel ikke overrasket. Man kender vel sine kvaliteter, når man rangerer på det niveau..........
Tillykke Verner!

Ny Hjemmeside.
Der blev kort motiveret hvad der er klubbens to hovedmål med hjemmesiden.
Vi ønsker-

 • at lave en dynamisk kommunikationsplatform til medlemmerne. Det vil sige, at al information fremover vil komme på hjemmeside. Det skulle gøre det enkelt altid at finde de oplysninger man måtte mangle vedrørende aktiviteter mv.
 • at etablere et Arkiv, som kan fastholde historien for klubben og gøre det let, at finde tilbage til tidligere års aktiviteter, medlemmer osv. osv.

Herefter gik Svend Hjort i gang med at demonstrere de mange muligheder der ligger i hjemmesiden og hvordan vi planlægger at bruge den.
Der blev fra forsamlingens side udtrykt store forventninger til de muligheder vi hermed får stillet til rådighed.
Svend udtrykte hvor vigtigt det er, at vi sørger for hele tiden at sørge for at siden er "up to date". Det kræver, at vi fra især Motionsudvalgets side, sørger for at informationerne tilflyder WebMasteren.
Der er oprettet en "Interne sider" fane på hjemmesiden. Her vil det kræve Password for at komme ind. Her lægges blandt andet Medlemslister med mail og telefonnumre ol.
Pasword information sendes til alle på en separat mail.
Svend modtog et stort og fortjent bifald for sin fremlæggelse.

Inden for første uge efter mødet, vil vi tilstræbe al alle informationer er lagt ind. Det betyder, at I vil kunne bruge siden med fuld effekt senest fra den 1. marts, men allerede nu er den på de 90%....

Herefter sluttede den mere "officielle" del af mødet og det fortsatte så som sædvanligt med hyggesnak, mobninger og løgnehistorier....

Tak for et godt møde.

BiKE

15. februar 2012

 

 

nach oben