Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2017 > Aktiviteter 2017 > Udendørsopstart
Udendørsopstart

Den 23-02-2017


Ole Espe årets Dream´er 2016

Torben Hansen modtog "Kaj P" pokalen 2016

 
Henrik blev valgt til dirigent, eneste forslag 


Formandens beretning - blev godkendt !
 
Kassereren ser lidt bekymret ud ? 
     

Ellers blev generalforsamlingen afviklet i god ro og orden - flot fremmøde !


Onsdag den15.febr.2017

Cykel-Motion Svendborg Dream
                      Generalforsamling     
                 Afholdes hos Simac Østre Havnegade 25

                   onsdag den 15. februar 2017 kl.18:00 
                Husk P. tilladelse som udleveres ved ankomsten

Dagsorden:

 1. Spisning - smørrebrød incl. drikkevare
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (5)  Suppleant (1) Revisor (1)     
  Formand  lige år             Erik M.           
  Næstformand ulige år    Torben H.      På valg 
  Kasserer ulige år            Mogens P.    På valg  
  Menigt medl. ulige år     Bimba            På valg
  Menigt medl. lige år       Peter K.         
  Suppleant 1 år               Steen A..        På valg    
  Revisor 1 år                   Bjarne L..       På valg

       8. Eventuelt.

Er der tlf. adresse eller mail ændringer bedes dette meddelt webmasteren !

Er der nuværende medlemmer, som ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i Cykel-Motion Svendborg Dream
bedes dette medelt formanden inden Årsmødet.

NB.  
På grund af spisningen er tilmelding nødvendig senest onsdag den 08. februar ved indbetaling af kr.50,- .
(smørrebrød+2 øl/vand) på klubbens konto reg.nr.6840 konto 2011 529                                                                
Ved indbetaling bedes anført medlems nr. og navn

Mvh. Bestyrelsen

  

nach oben