Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2014 > Aktiviteter 2014 > Stjernetramp 2014
Stjernetramp 2014

Den 26.02.2014

Cykelmotion SVENDBORG DREAM

Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 24.februar kl. 18.00 hos Simac på Frederiksøen

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Spisning
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (5), suppleant (1), revisor (1), revisorsuppleant (1)
 8. Eventuelt

 Ad 1) Spisning

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter blev der blev serveret smørrebrød, øl og vand.

Ad 2) Valg af dirigent

Henrik Storm blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt.

Ad 3) Bestyrelsens beretning

Formanden, Erik Mølgaard fremlagde bestyrelsens beretning. (se beretningen på hjemmesiden). Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

Kasseren, Mogens Pedersen gennemgik årsregnskabet for 2013, udvisende et overskud på kr. 21.894,59 og en egenkapital på kr. 59.428,57. Regnskabet er forsynet med en revisorpåtegning der ikke har givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5) Fastlæggelse af kontingent

Det blev enstemmigt besluttet at bibeholde kontingentet uændret på kr. 500.

Ad 6) Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

På valg var

 • Formand for bestyrelsen Erik Mølgaard. Erik blev enstemmigt genvalgt.
 •  Medlem af bestyrelsen Brian Valentin. Brian ønskede ikke genvalg. I stedet blev Peter Krogsgaard enstemmigt valgt.
 • Suppleant til bestyrelsen Peter Krogsgaard, kan ikke modtage genvalg, da han er valgt ind i bestyrelsen. I stedet blev Jørgen Bimba Christensen enstemmigt valgt som suppleant til bestyrelsen.
 • Revisor John Christiansen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Bjarne Lyngsø enstemmigt valgt.
 • Revisorsuppleant Bjarne lyngsø kan ikke modtage genvalg, da han blev valgt som revisor. Bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge revisorsuppleant.

Ad 8) Eventuelt

Erling Hansen blev kåret som Årets Dreamer.

Kaj P. pokalen blev uddelt til Bjarne Lyngsø.

Erik Mølgaard orienterede om at årets ”sommertur” planlægges at gå til Hartzen i perioden 26. – 31. maj. Det forventes at køreturen foretages i privatbiler. Der budgetteres med  kr. 2.500 – 3.000 pr. mand incl. halvpension. Der var ca. 10 der tilkendegav interesse for turen. Bestyrelsen arbejder videre på dette grundlag.

Erik Mølgaard efterlyste medlemmer i aldersgruppen 40 – 50 år. Det udløste en positiv debat, hvor Johannes foreslog at der arrangeres cykelture med interesserede sammen med klubbens medlemmer. Der blev nedsat et udvalg bestående af Jesper Rask, Bjarne Lyngsø og Bimba Christensen, som skal forestå det praktiske arbejde.

Da en stor del af klubbens medlemmer er forhindret i at deltage i dette års stjernetræf, var der enighed om, at spisning af stegt flæsk i stedet indtages efter Hellerup løbet, som afholdes den første søndag i maj.

Erik Mølgaard uddelte vingaver og pæne ord til afgående medlemmer af bestyrelsen Brian Valentin, afgående revisor John Christiansen, samt sidste års afgåede medlem af det daværende motionsudvalg Kurt Thuesen.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen.

Svendborg den 26. februar 2014                                         

Mogens Pedersen

Referant.


 

Årets Dreamer 2013 - Erling Hansen
 
Du har været medlem i mange år og deltaget i de fleste arrangementer samt trofast OB rytter. Da vi stod og manglede lokaler/plads til vores nye klubtøj og cykelstativ sprang du straks til, din trailer har også flittigt været brugt til løb vi har deltaget i. Du har altid været tro og loyal overfor klubben, så valget har ikke været os svært

” Cykel-Motion Svendborg  Dream udpeger hvert år et medlem, som i årets løb har udvist godt kammeratskab, ydet en bemærkelsesværdig handling eller som gennem sin aktivitet i forbindelses med cykling, har gjort sig særlig fortjent til en æresbevisning

Tillykke Erling !

 

Kaj P pokalen 2013 - Bjarne Lyngsø

Årets modtager af Kaj P. pokalen har været med i Svendborg Dream gennem rigtig mange år, gennem årene har han været mere eller mindre aktiv – men ingen har været i tvivl om at når modtageren har været der - har det altid været 100%. Udover at være en rytter som "er med til at trække læsset” er han god til at være opmærksom på om nogle har brug for lidt hjælp til indstilling at ”grejet” – eks.; passer sadel højden, skal styret rettes, er frempinden forkort/lang etc. Årets rytter er nok den eneste af Svendborg Dreams medlemmer/ryttere der med rette kan kalde sig rigtig cykelrytter – han er udvalget bekendt en af de eneste, hvis ikke den eneste der på et tidspunkt har haft licens. Nogen gange er det med licens dog lidt misforstået i det det ikke er ”license to kill”, vis gerne lidt hensyn på sidste del af turen. Sidste år lagde prismodtageren også bil og brændstof til forårets Tysklandstur – mange tak for det.

Årets modtager af den ærefulde Kaj P. pokal er BJARNE LYNGSØ


 

Cykel-Motion

Svendborg Dream

Generalforsamling

    Afholdes hos Simac på Frederiksøen

   onsdag den 26.februar 2014 kl.18:00

    Dagsorden:

 1. Spisning - smørrebrød incl. drikkevare
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (5)  Suppleant (1)

  Revisor (1) og Revisorsuppleant (1)
  Formand  lige år             Erik M.           Modtager genvalg
  Næstformand ulige år    Torben H.  
  Kasserer ulige år            Mogens P.
  Menigt medl. ulige år     Gert E.
  Menigt medl. lige år       Brian V.          Modtager ikke genvalg
  Suppleant 1 år               Peter K.          På valg
  Revisor 1 år                   John C.          Modtager ikke genvalg
  Revisorsup. 1 år            Bjarne L.        På valg

       8. Eventuelt.

Er der tlf. adresse eller mail ændringer bedes dette meddelt webmasteren !

Er der nuværende medlemmer, som ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i                             
Cykelmotion Svendborg Dream bedes dette meddelt formanden inden Årsmødet.

NB.                                                                                                                                                      
På grund af spisningen er tilmelding nødvendig senest fredag den 21.februar   
ved indbetaling af  kr.50 (smørrebrød + 2 øl/vand)
på klubbens konto reg.nr.6840 konto 20 11 529                                                                    
Ved indbetaling bedes anført medlems nr. og navn

                                                

nach oben