Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2019 > Aktiviteter 2019 > Opstart udendørs
Opstart udendørs

Den 08-03-2019

                    CYKEL-MOTION

               SVENDBORG DREAM

Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 27.februar 2019 kl. 18.00 hos Simac, Østre Havnegade 25.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Spisning
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant , revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ad 1) Spisning
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter blev der blev serveret smørrebrød (fra SPAR), øl og vand.

Ad 2) Valg af dirigent
Henrik Storm blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt.

Ad 3) Bestyrelsens beretning
Formanden, Erik Mølgaard fremlagde bestyrelsens beretning. (se beretningen på hjemmesiden). Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 4) Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasseren, Mogens Pedersen gennemgik årsregnskabet for 2018, udvisende et underskud på kr. 7.755,98 og en egenkapital på kr. 72.827,77. Regnskabet er forsynet med en revisorpåtegning der ikke har givet anledning til bemærkninger.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5) Fastlæggelse af kontingent
Det blev enstemmigt besluttet at kontingentet fastholdes på kr. til kr.600.

Ad 6) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

På valg var

 • Næstformand Torben H, Torben blev blev enstemmigt genvalgt.
 • Kasserer Mogens P, Mogens blev enstemmigt genvalgt.
 • Medlem Bimba, blev enstemmigt genvalgt.
 • Steen A., Steen blev enstemmigt indvalgt til bestyrelsen (Peter K udtrådt).
 • Revisor Bjarne Lyngsø har trukket sig, da udmeldt. I stedet blev Frantz Christensen enstemmigt valgt som revisor.
 • Bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge revisorsuppleant.

Ad 8) Eventuelt

Peter Mathiesen blev kåret som Årets Dreamer.

Kaj P. pokalen blev uddelt til Henning Hansen.

Kurt Thuesen trådte tilbage som webmaster og modtog 3 gode flasker rødvin for sin mangeårige indsats. Sten Ascanius overtager dette job.

Se i øvrigt bestyrelsens beretning.

Herefter lukkede dirigenten generalforsamlingen.

Svendborg den 5. marts 2016                                                

Mogens Pedersen                   Henrik Storm
referant                                    dirigent


Den 27-02-2019

              Cykel-Motion Svendborg Dream
                         Generalforsamling

                Afholdes hos Simac Østre Havnegade 25
                  onsdag den 27.februar 2019 kl.18:00
         Husk P. tilladelse som udleveres ved ankomsten.

Dagsorden:

 1. Spisning - smørrebrød inc. drikkevare
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (5) Suppleant (1) Revisor (1)
  Formand lige år              Erik M.       
  Næstformand ulige år     Torben H.   På valg
  Kasserer ulige år            Mogens P.  På valg
  Menigt medl. ulige år      Bimba         På valg
  Menigt medl. lige år        Peter K.      
  Suppleant 1 år                Steen A.     På valg
  Revisor 1 år                    Bjarne L.    På valg
 8. Eventuelt:

Er der ændringer tlf. adresser, mail eller andet bedes dette meddelt webmasteren!

Er der nuværende medlemmer, som ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i 
Cykel-Motion Svendborg Dream bedes dette meddelt formanden inden årsmødet.

NB
På grund af spisningen er tilmelding nødvendig senest onsdag den 20. februar ved indbetaling af kr. 50,-
(smørrebrød + 2 øl / vand) på klubbens konto - ved indbetalingen bedes anført medlemsnr. og navn.

Mvh. Bestyrelsen


nach oben