Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2013 > 7. apr. Stjernetramp

7. apr. Stjernetramp

Referat fra Årsmødet 13. feb. 2013.

Erik Mølgaard bød velkommen til alle fremmødt og det var denne gang 29. En rigtig flot deltagelsesprocent ud af foreningens 38 medlemmer. 

  • Erik fremlagde årsberetningen for 2012 og denne blev godkendt uden bemærkninger. Se det separate dokument med Årsberetningen
  • Regnskabet blev fremlagt og godkend. Økonomien ser rigtig fornuftig ud for den kommende 3 år. Vi fik også denne gang en rigtig fin sponsoropbakning.
  • Kontingentet blev besluttet fastholdt på uændret niveau for 2013.
  • Motionsudvalget blev genvalgt, - med spredte, - og lidt svage bifaldstilgennegivelser……
  • Eventuelt.

Svend Hjort blev i år dobbelt prisvinder.

Motionsudvalget tildelte ham prisen som Årets Svendborg-Dreamer. Erik motiverede prisen med Svends store indsats som Webmaster for klubben. Se afsnittet under beretningen Henrik overrakte senere Kaj P-Pokalen og gav en dybdeborende motivation for valget af Svend som årets vinder. Se det separate dokument med Henriks velformulerede tale til prisvinderen.

Svend fik ved begge prisoverrækkelser et meget stort, - og meget velfortjent, bifald.

Slesvig-Holsten turen.

 Turens forløb blev gennemgået og det kan kort nævnes at:
- Turen starter og slutter i Svendborg
- Dagsetaperne bliver på ca. 150 km
- Prisen ventes at blive på 2800 kr. pr deltager
- Gert vil igen i år tage sig af ruteplanlægningen
I øvrigt henvises til Hjemmesidens ”Aktiviteter”, hvor nærmere oplysninger vil blive indsat, efterhånden som de foreligger.

Mødested for træning.

Vi har tidligere haft fast mødested ved Sportshallen, men på grund af byggeprojektet samme sted, har vi i år valgt at flytte det til Wandalls Centeret.

Telefonnumre på hjemmesiden under ”Intern”.

Der kom et forslag op om, at de to mulige telefonnumre bør/kan anvendes på følgende vis:
Nummer 1. Det telefonnummer, hvor man normalt vil kunne fange det pågældende medlem.
Nummer 2. Det nummer, hvor man normalt vil kunne fange et familiemedlem.
                   (hvis uheldet skulle være ude)
Det enkelte medlem bedes selv kontakte Webmasteren, hvis telefonnumre ønskes opdateret i henhold til ovenstående.

Tak til alle deltagere for et godt årsmøde for året 2012.

Nu glæder vi os vist alle mest til lidt mere sol og tør asfalt.

God sæson 2013.

BiKE


Årsberetning

Dagsorden:

1. Beretning
2. Regnskab 
3. Kontingent
4. Valg til motionsudvalget
5. Eventuelt

Beretning:
2012 har været et år med mange aktiviteter og med godt fremmøde, bl.a. var der 17 til Stjernetramp og 14 til Alpetramp. 5 dags turen til Ditmarsken havde 10 deltagere, der dog blev reduceret til 9, da Kurt var så uheldig at styrte ved Husum med brækket lår til følge. Der har været kørt Hellerup Tur og Langeland Tur, begge med 2 ruter og over 15 deltagere på begge ture. Fyn Rundt har ligeledes haft deltagelse fra S.D.
3 ryttere har kørt fra Nordkap til Svendborg 2.600 km, her modtag Børnecancerfonden 50.000,- kr.
Århus – København genopstod, vi var 17 der dog kun tog Odense – København på 190 km.
Den helt store tilslutning har der været til årets Bowling og julefrokost.
Træningsturene har også haft det største antal fremmødte i lang tid, med 7 i snit - 5 gange har der været 16-18 mand – herligt.
Spinning foregår individuelt, det skal dog nævnes at medlemmerne får rabat hos Dansk Finess.
OB holdet er opløst, Jørn P. har taget initiativ til noget lignende.
Tøjordning er lavet efter aftale med sponsorer, og den vil være 3 årig som tidligere, her har flere af de nye medlemmer været meget aktive til at skaffe sponsorer.
Cykel-Motion Danmark er der p.t. 12 der holder.

Runde dage: Kurt Thuesen 70 år
  John Parmo 50 år
         
Nye medlemmer:   Afgåede medlemmer:
Allan Christiansen   Lars Ø. Larsen
Jesper Rask   Ole Jørs
Jonas Knudsen       Allan Christiansen
Mogens Pedersen    
(Jacob Krogsgaard 2013)    
(Jørgen Misura Nielsen 2013)    
(Jørgen Schmidt 2013)    

5 dags tur 2013 SLESVIG – HOLSTEN, orientering kommer senere

Nytårshilsen er sendt til alle vores sponsorer.

TAK til ALLE, der på den ene eller anden måde har bidraget med deres indsats i året 2012


ÅRETS SVENDBORG DREAMER: Svend Hjort
Som Webmaster for klubben, har du med stor interesse arbejdet med vores nye hjemmeside, resultatet bærer tydeligt præg af din professionelle og entusiastiske indstilling til det opnåede resultat. Du er også på pletten ved diverse arrangementer med dit kamera, friske billeder bliver hurtigt lagt på hjemmesiden, til stor glæde for medlemmerne og andre brugere.

 


Tøjudlevering

Vi modtager det nye tøj i første halvdel af marts måned.
Tøjet udleveres personligt til hver enkelt rytter og i forbindelse med udleveringen, skal rytteren fotograferes i den kortærmede trøje.
Vores Webmaster, - Svend, vil være til stede. Han vil tage billederne og efterfølgende lægge dem ind på hjemmesiden.

Med det udgangspunkt, har vi valgt to tidspunkter for udlevering:
•  Torsdag den 14. marts fra 15.00 til 17.00
•  Fredag den 15. marts fra 13.00 til 15.00
Begge gange har vores sponsor Hybel VVS stillet lokaler til rådighed, - og hvem ved, - måske giver klubben en lille forfriskning...

Adressen er:

Hybel VVS,
Nordre Ringvej 121
5700, Svendborg

Skulle der være en enkelt eller to, der ikke kan på de pågældende datoer, bedes man kontakte Erik snarest og senest den 11. marts, - for at aftale et alternativt tidspunkt for afhentning og foto.

Vi glæder os til at udlevere det spritnye tøj, der efter sigende, skulle øge tophastigheden med flere procent

Ja noget må gøres, her hvor doping er under pres.....Nej nej mor, ingen sprøjte i dag - jeg kører i mit nye teflon belagte tøj fra Klubben....


Invitation

(se kørselsvejledningen)

Årsmødet er det nye kalenderårs første aktivitet i klubben. Det er en opsummering og afrunding for det forgangne år, - men bestemt også mødet, hvor vi sammen kikker ind i den kommende sæson og vender de aktiviteter, der er planlagte for året. Så sæt datoen ind i kalenderen og lad os mødes til en hyggelig aften. Vi udsender nærmere dagsorden, når vi kommer tættere på datoen.nach oben