Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2016 > Aktiviteter 2016 > 20 års Jubilæumsfest
20 års Jubilæumsfest
Flémming la Cour - årets Dreamer 2015 Kaj P pokalen - 2015 Kenneth Petersen
Generalforsamlingen 2015   Storm sørger for god ro og orden. Mogens P. gennemgår regnskabet

Den 24. februar 2016

  Cykel-Motion Svendborg Dream
                     Generalforsamling
    Afholdes hos Simac Østre Havnegade 25
       onsdag den 24. februar 2016 kl.18:00
Husk P. tilladelse som udleveres ved ankomsten

Dagsorden:

 1. Spisning - smørrebrød incl. drikkevare
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (5)  Suppleant (1) Revisor (1)   
     Formand  lige år             Erik M.           På valg 
     Næstformand ulige år    Torben H.   
     Kasserer ulige år            Mogens P.  
     Menigt medl. ulige år     Bimba 
     Menigt medl. lige år       Peter K.          På valg
     Suppleant 1 år               Steen A..        På valg 
     Revisor 1 år                   Bjarne L..        På valg

       8. Eventuelt.

Er der tlf. adresse eller mail ændringer bedes dette meddelt webmasteren !

Er der nuværende medlemmer, som ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i Cykel-Motion Svendborg Dream
bedes dette meddelt formanden inden Årsmødet.

NB.    
På grund af spisningen er tilmelding nødvendig senest onsdag den 17. februar  ved indbetaling af  kr.50,-   
(smørrebrød + 2 øl/vand) på klubbens konto reg.nr.6840 konto 20 11 529                                                                 
Ved indbetaling bedes anført medlems nr. og navn

Mvh. Bestyrelsen

nach oben