Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Arkivet > 1996 til 2020 > 2015 > Aktiviteter 2015 > Stjernetramp
Stjernetramp

Den 28.februar 2015

GENERALFORSAMLING 2015.02.25

Det var en ren fornøjelse at se så mange til den årlige generalforsamling, ud af vores 33 medlemmer var
der kun 5 ikke tilmeldte heraf en fra København, 2 måtte dog på dagen sende afbud p. g. a. sygdom.

Der var en livlig debat omkring træningstider (se mere under træningstider), og årets 5 dages tur,som igen i år
bliver til Harzen,datoen bliver fra onsdag d.13. til d.17.maj (se mere under aktiviteter).

NB. efterfølgende er der blevet mulighed for en 4 dages tur, hvor der køres hjem lørdag morgen d. 16. maj.

Det store fremmøde lovede godt for den nye sæson, men nogle flere til eftermiddags  turene var ønskeligt,
mit ønske er derfor, at der vil blive gjort en ekstra indsats for at få nye medlemmer dertil.

ERIK / formand

NB.
Formandens beretning og regnskabet kan ses på de interne sider.

Formandens beretningen og dirigenten

Kassereren fremlægger regnskabet

Da spisningen var vel overstået, følger alle spændt generalforsamlingen - og alle er helt klar til starten på en ny sæson. 

Årets Svendborg Dream`er 2014
Bjarne Lyngsø
Selv om dit niveau på cykel har ligget over gennemsnittet, har du altid haft focus på sammenholdet og altid været hjælpsom ude på ruterne, dette, og dit til tiders
"venlige gemyt" - har gjort dig til årets dream`er.

Modtageren af KAJ P-pokalen 2014 
Steen Ascanius

( manglende tekst følger)

 


Den 31,januar 2015

Cykel-Motion

Svendborg Dream

Generalforsamling

    Afholdes hos Simac, Østre Havnevej 25

   onsdag den 25.februar 2015 kl. 18:00

    Dagsorden:

 1. Spisning - smørrebrød incl. drikkevare
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkommende forslag
 7. Valg af: Bestyrelsesmedlemmer (5)  Suppleant (1)
  Revisor (1) og Revisorsuppleant (1)
  Formand  lige år             Erik M.         
  Næstformand ulige år    Torben H.       modtager genvalg
  Kasserer ulige år            Mogens P.     modtager genvalg     
  Menigt medl. ulige år     Gert E.           modtager ikke genvalg
  Menigt medl. lige år       Peter K.        
  Suppleant   1 år             Bimba            på valg
  Revisor 1 år                   Bjarne L.        på valg
  Revisorsup. 1 år              ?                  på valg     
 8. Eventuelt.

Er der tlf. adresse eller mail ændringer bedes dette meddelt webmasteren !

Er der nuværende medlemmer, som ikke ønsker at fortsætte medlemskabet i                            
Cykel-Motion Svendborg Dream bedes dette meddelt formanden inden Årsmødet.

NB.                                                                                                                                                    
På grund af spisningen er tilmelding nødvendig senest onsdag den 18.februar 
ved indbetaling af kr.50,- (smørrebrød + 2 øl/vand) på klubbens konto (se interne sider)          
Ved indbetaling bedes anført medlems nr. og navn    

ÅRSREGNSKABET FOR 2014 - KAN SES UNDER INTERNE.

                BEMÆRK NYT MØDESTED !! 

                                 
Kørsels/parkeringsvejledning:

Simac har fået nye lokaler beliggende på Øsre Havnegade 25, i de tidligere Kellogs bygninger.

Kør ind mellem Bowlingcentret og 3F - parkeringspladserne er mærket Simac
(parkeringstilladelse skal hentes oppe i lokalerne)  HUSK AT AFLEVERE DEM IGEN.

Hvis der ikke er P plads "i gården" kan der som alternativ parkeres i båsene langs kajen på Frihavnen,
her kræves ingen P tilladelse.

Lokalerne er beliggende på 1.sal ( ingen elevator) - der står Simac ved døren Venlig hilsen Henrik Storm

 

nach oben