Kaj P-pokalen

KAJ P - pokalen blev indstiftet på årsmødet 2007. Denne hædersbevisning består af en pokal og et diplom, der tildeles en rytter, som i årets løb har ydet en særlig indsats eller på anden måde har gjort opmærksom på sig selv. Modtageren skal opbevare pokalen hjemme, så den til enhver tid er synlig for gæster og besøgende, hvilket vil blive kontrolleret én gang årligt af det selvbestaltede Kaj P-udvalg p.t. bestående af Tommy Angelo Hansen og Henrik Storm.

Udvalget er selvsupplerende og kan ikke besættes med medlemmer, der sidder i Svendborg Dream Motionsudvalg. Udskiftningen sker kun, når et medlem ønsker at udtræde. Udvalget er i øvrigt demokratisk ud fra samme retningslinjer og principper som Den Internationale Olympiske Komité.

 

 

MODTAGERE AF KAJ P-POKALEN:
2006: Medlem af Motionsudvalget Kurt Thuesen

Kurt fik pokalen for en utrættelig træningsindsats i Svendborg Dream regi gennem hele året. Derudover gennemførte han Sydfyn-Paris for anden gang - halvdelen af turen på en lånt cykel, fordi hans nyerhvervede kulfibermodel brast under hans kraftfulde tråd på halvvejen. (Køb aldrig 2. sortering).

2007: Æresrytter nr. 2, der gav pokalen navn Kaj H. Pedersen

Årets modtager - nu afdøde medlem - Kaj H. Pedersen for en lang og flot karriere som motionsrytter, som han startede med deltagelse i Århus - København i begyndelsen ad 90'erne på en almindelig 3 gears herrecykel - et løb, som han deltog i 10 gange. Han var et forbillede for klubbens medlemmer. Trods hjerteproblemer var han aktiv til det sidste, og gennemførte årets Alpetramp med sin store stædighed.

2008: Æresrytter nr. 1 og Holdejer Enrico Muljardoe

Modtog pokalen for sin helt fantastiske indsats gennem alle årene med organisering af Svendborg Dream - altid styr på tingene og altid et nyt initiativ på vej. Erik Mølgaard gennemførte også turen Svendborg-Madrid i fin stil trods mavesmerter på en stor del af turen. I forbindelse med samme tur ydede han en fabelagtig indsats i forberedelserne og hvade med tegning af sponsorater en stor del af æren for, at Børnecancerfonden kunne betænkes med ikke mindre end 100.000 kr.

2009: Webmaster Johannes Pyrdol

Dette år modtager har udover at være en pligtopfyldende Webmaster for både Svendborg Dream, Sydfyn-Paris, Svendborg-Madrid og i 2010 også for Svendborg-Rom, også taget initiativ til begrebet Old Bikers - en samling rutinerede ikke arbejdsramte ryttere fra Svendborg Dream - som samles om formiddagen og "drøner Sy'fyn rundt" på den høje klinge. Johannes har i forbindelse med sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og for at få optimal udnyttelse af grejet, taget konsekvensen og fået monteret en ny reservedel i højre hofte.

2010: Klubbens største rytter John Parmo

Årets modtager har kørt igennem flere år i Svendborg Dream. Starten var meget ydmyg – han var ikke sikker på om at han var ”godt nok cyklende” – om formen var god nok.Og ja, der var mange, der var i tvivl. Ved ihærdig træning og indkøb af det mest avancerede udstyr er det lykkedes årets modtager af Kaj P. pokalen at opnå en form, så det ikke længere er blot de sydfynske landeveje ,der bliver trådt tynde. Modtageren af årets pokal har gjort sig bemærket på ruten Sydfyn-Paris og på mange mærkelige bakketoppe ude i det store Europa. Han er egentlig godt nok kørende, men hvis en mangel skal nævnes, er det hans overdrevne forsigtighed ved kørsel i sving og ikke mindst når det går stejlt nedad.

2011: Verner Christensen
Henrik tog alle med Storm, da han motiverede årets klubmester. Jeg vil ikke gå i detaljer, - I kan læse mere under Arkiv/ Kaj P-Pokal, men blot sige, at der ikke var et øje tørt, da det endelig, - efter opremsningen af karakteristika for denne toprytter, stod klart at årets vinder var Verner Christensen.
Verner var tydeligvis glad, - men vel ikke overrasket. Man kender vel sine kvaliteter, når man rangerer på det niveau……….
Tillykke Verner!

2012: Webmaster Svend Hjort.
Årets "rytter" i Svendborg Dream har ikke været med så længe, men har fra start været en person, som hele tiden gør sit til at holde feltet samlet, han er nytænkende i den form, hvorpå han sørger for at alle får muligheden for at holde sig orienteret, uanset om man har ligger foran eller bagerst i feltet. Alt dette gør årets rytter, uden at gøre den store opmærksomhed på sig selv, han sig blander for eksempel aldrig i skiltespurter, råber ikke op under kørslen, han er bare med sådan lidt i det skjulte, men det gør ham ikke mindre vigtig for alle klubbens medlemmer. Han har været, og er den der sørger for at alle, både ryttere, koner og sponsorer er opdateret om, hvad der rører sig i kredsen omkring Svendborg Dream.

 

2013: Bjarne Lyngsø
Årets modtager af Kaj P. pokalen har været med i Svendborg Dream igennem rigtige mange år, gennem årene har han været mere eller mindre aktiv - men ingen har været i tvilv om, at når modtageren har været der - har det altid været 100%. Udover at være en rytter som "er med til at trække læsset" er han god til at være opmærksom på om nogle har brug for lidt hjælp til indstilling af "grejet" passer sadelen i højden, skal styret rettes, er frempinden for kort/lang etc.
Årets rytter er nok den eneste af Svendborg Dreams medlemmer der med rette kan kalde sig rigtig cykelrytter - han er udvalget bekendt en af de eneste, hvis ikke den eneste der på et tidspunkt har haft licens.Nogen gange er det med licens dog lidt misforstået, i det det ikke er "licence to kill", vis gerne lidt hensyn på sidste del af turen
Sidste år lagde prismodtageren også bil og brændstof til forårets Tysklandstur - mange tak for det.

2014: Steen Ascanius

 

2015: Kenneth Petersen
Årets modtager har været med rigtig længe, han er ikke bleg for at tage føring når det blæser.
Han har det forgange år været flittig til at møde op til træning, han er at betragte, sammen med få andre, som klubbens ungdomsafdeling og er også inden for det sidste år blevet opgraderet rent udstyrsmæssigt.
Han har sprunget en hel generation af cykler over,- Rytteren har i en grundig undersøgelsesfase ved køb af nyt kørende materiel været så fokuseret på detaljen at perioden der gik med klarlæggelse af hvad der var på markedet til der blev handlet gjorde at en hel generation af cykler blev fravalgt.

2016: Torben Lund Hansen
Om årets modtager af Kaj P. pokalen kan siges:
Det er et hankønsvæsen - han har været med rigtig længe, det udelukker jo de sidste tilmeldte.
Rytteren er aldrig rigtig gået ned på udstyret men er inden for de senere år blevet opgraderet helt vildt, og er for inden for de sidste par år blevet opgraderet udstyrsmæssigt.
Han er stadig erhvervsaktiv,- dog i meget reduceret form.

2017: Bruno Smidt Kristensen
Om årets modtager af Kaj P. pokalen kan siges:
Det er et hankønsvæsen,- man fristes til at sige ”som sædvanligt”.
Modtageren er medlem af Svendborg Dream,- man fristes til at sige ”som sædvanligt”.
Yderligere kan det nævnes at modtageren er indehaver af en racercykel,- man fristes til at sige ”som sædvanligt”.
Modtageren har taget ansvar og initiativ til træningsaktiviteter i det store udland i form af en veltilrettelagt træningstur til Spanien, en tur som bliver gentaget igen i år.

 
 
 
Svendborg - Dream