Tour de Langeland

Den 20.sept.2015

Langeland "Halv-rundt" 100 km.
Jørgen Bimba
Erik Mølgaard
Henning Strange
Ole Espe
Bjarne Lyngsø
Langeland "Halv-rundt" 80 km.
Mogens Olsen
Frank jensen
Kurt Thuesen

 
 
 
Svendborg - Dream