Cykelklubben Svendborg - Dream

Du er her:  
Hjem > Aktiviteter 2024 > 22. februar Generalforsamling.

22. februar Generalforsamling.

Generalfosamligen blev afholdt i god ro og orden.

Der var et stort fremmøde, hvilket må afspejle en vis interesse for klubbens eksistens.

Der blev blandt andet budt velkommen til tre nye medlemmer.

Stifter og afgånde formand Erik Mølgaard takkede af for denne gang, hvilket var lidt vemodigt for de fleste.

Tak til Erik for de mange år og timer du har lagt i klubben. Du vil blive savnet på landevejen.

Erik Mølgaard takker af..jpg

Cykel-Motion Svendborg Dream

Generalforsamling

Afholdes i

Svendborg Sejlklub

Rantzausmindevej 137

 

Torsdag den 22. februar 2024, kl. 18.00.

 

Dagsorden:

 1. Spisning – smørrebrød inkl. drikkevarer
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  1. Formand lige år
  2. Næstformand ulige år
  3. Kasserer
  4. Menigt medlem lige år
  5. Menigt medlem ulige år
  6. Suppleant 1 år
  7. Revisor 1 år
  8. Revisorsuppleant 1 år

8. Eventuelt

Er der ændringer til tlf.nr. – adresse – mail eller andet bedes dette meddelt webmasteren.

Er der nuværende medlemmer, der ikke ønsker at fortsætte medlemskabet af Cykel-Motion Svendborg Dream, bedes dette meddelt formanden inden generalforsamlingen.

NB.:

Hvis man ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt at tilmelde sig på mail til formanden

Torben Hansen, torbenlund44@gmail.com senest mandag den 19. februar 2024.

 

Klubben er vært ved spisningen.

Vel mødt.

Bestyrelsen.

nach oben